3 minute read

Itsepuolustuslajit olympialaisissa

Itsepuolustuslaji tarkoittaa kamppailulajia, jossa opetetaan taitoja joita harrastaja voi tarvittaessa käyttää itsepuolustuksena fyysisiltä hyökkäyksiltä. Itsepuolustuslaji on siis kamppailulaji, jota harrastetaan toisen osapuolen kanssa, kilpailumielessä, niin sanotussa kehässä.

Tällöin kehässä olevat kamppailevat toisiaan vastaan tarkoituksena selättää toinen niin, että siitä saisi mahdollisimman paljon pisteitä oikeiden tekniikoiden avulla. Lajien termit ovat kuitenkin hieman kyseenalaisia, nimittäin itsepuolustuslajia ei sinänsä lasketa taistelulajiksi. Itsepuolustuslajin tarkoituksena on periaatteessa opettaa vain taitoja, joilla kyseinen henkilö voi puolustautua vaaratilanteissa fyysisiä hyökkäyksiä vastaan. Itsepuolustuslajissa ei ole tarkoituksena aiheuttaa fyysistä vahinkoa toiselle osapuolelle, vaan tarkoituksena on puhtaasti vain puolustautua. Taistelulajissa taas tarkoituksena on aiheuttaa toiselle osapuolelle vahinkoa niin, että toisen saa tyrmättyä niin sanotusti puolustuskyvyttömäksi. On kuitenkin totta, että nykyaikana monet lajit sisältävät piirteitä molemmista lajeista. Lajilla on kuitenkin itse oikeus määritellä paremmin, että kumpaan kategoriaan laji kuuluu ja mikä lajin harrastuksen tarkoituksena on.Tässä on kuitenkin hieman konkreettisia eroja lajien välillä. Taistelulajin alkuperäisenä tarkoituksena on ollut nimenomaan vahingoittaa, ellei jopa tappaa toinen osapuoli. Taistelulajit ovat kuuluneet sodankäyntiin ja ovatkin saaneet usein alkunsa historiallisista taisteluista. Taistelulajeiksi lasketaan muun muassa jujutsu, Ninjutsu, Gongfu, karate, Silat, Tang Soo Do, erilaiset miekkailulajit ja keihästekniikat. Itsepuolustuslajeissa taas ei ole tarkoituksena vahingoittaa toista osapuolta. Nämä lajit ovat niin sanotusti hieman kevyempiä taistelulajeja. Tässä lajissa tarkoituksena on pelkästään antaa henkilölle valmius fyysiseen puolustamiseen ja fyysisen koskemattomuuden suojaaminen. Lajit vaihtelevat tasoiltaan ja osa lajeista antaa valmiudet pelkästään fyysiseen puolustautumiseen, kun taas osa lajeista antaa valmiudet jopa toisen henkilön vahingoittamiseen. Itsepuolustuksella on kuitenkin laitonta vahingoittaa toista osapuolta tarpeettomasti tai hyökkäyksen sattuessa tarpeettoman paljon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että itsepuolustuslajia saa käyttää hyökkäyksen sattuessa puolustautumiseen. Sillä ei kuitenkaan saa myöskään pahoinpidellä hyökkääjää. Tyypillisiä itsepuolustuslajeja taas ovat aikido, Krav maga, Scandinavian Defendo, Systema, Senshido, P.F.D.S., Hokutoryu ju-jutusu, Hapkido, Kapkap ja Jeet Kune Do.

itsepuolustuslajit

Viimeinen kategoria taas on kamppailulajit. Kamppailulajit ovat nimenomaan kilpailuun luotuja lajeja. Nämä lajit perustuvat tekniikkaan, jossa tarkoituksena on kerätä pisteitä oikeanlaisilla tekniikoilla. Tekniikat on luotu siten, että kamppailulajit eivät aiheuta vahinkoa toiselle osapuolelle. Lajin tarkoituksena lajissa on pitää hauskaa ja harrastaa sitä kilpailutarkoituksena. Monet kamppailulajit kuuluvat myös olympialaisiin. Ja olympialaisissa erilaiset kamppailulajit ovatkin hyvin suosittuja. Kamppailulajeiksi taas lasketaan muun muassa taekwondo, Thainyrkkeily, Taido, vapaaottelu, potkunyrkkeily, judo, brasilialainen jujutus, lukkopaini, Wushu, Savate ja ju-jutsu. On kuitenkin vielä muutamia lajeja, jotka eivät sovi kokonaan mihinkään edellä mainituista kategorioista. Silloin laji joko kuuluu periaatteessa kaikkiin kategorioihin tai kahteen kategoriaan samanaikaisesti. Osa lajeista taas perustuu enemmän filosofiaan kuin taisteluun, kamppailuun tai itsepuolustukseen. Tällöin on vielä erikseen filosofiaan perustuneiden lajien ryhmä, joka on nimeltään budolajit. Budolajeiksi taas lasketaan Cepoeira, Eskrima, kendo, iaido ja han moo do.

Olympialaisissa olevat taistelulajit

Olympialaisissa olevat taistelulajit

Kuten aiemmassa tekstissä kävikin ilmi, niin taistelu, itsepuolustus ja kamppailulajeja löytyy myös olympialaisista. Nämä muodostavatkin ison osan olympialaisista, jotka kuuluvat kilpailuihin täysin muiden lajien tavoin. Tällaisia lajeja ovat muun muassa miekkailu, nyrkkeily, paini ja taekwondo. Nämä viisi lajia muodostavat oman osansa olympialaisissa ja niiden kilpailijoissa. Tämä on kuitenkin ollut hieman kyseenalainen aihe ja osa katsojista jopa pitävät esimerkiksi taekwondon kuulumista olympialajeihin hieman huvittavana. Taekwondo on korealainen itsepuolustuslaji, joka poikkeaa huomattavasti muista olympialajeista ja saattaa sen takia olla hieman erikoinen muiden lajien keskellä.