3 minute read

Kaikki mitä tarvitsee tietää Kung-fusta

Kung-fu on kiinasta lähtöisin oleva taistelulaji, joka tarkoittaa kiinaksi taitoa ja työtä. Tämä onkin kung-fun vuosisatojen aikainen tarkoitus. Se viittaa lajin vaatimaan pitkäjänteisyyteen, joka tulee vuosien harjoittelulla ja kärsivällisyyteen.

Sana on niin sanottu yleissana tämän tyyppisille taistelulajeille. Kiinassa kung-fun harrastaminen on erittäin suosittua ja sieltä löytyy lukuisia temppeleitä, joissa kung-fua pystyy harrastamaan. Myös monet munkit ovat harjoitelleen kung-fua pitääkseen yllä omaa terveyttään ja keskittymiskyky, joka taas auttaa henkisissä harjoituksissa. Kaikkein tunnetuin temppeli lajin harrastamiseen löytyy Kiinan Shaolista. Tässä temppelissä muinaiset sotilasmunkit harjoittelivat taitojaan. Temppeliä pidetään nykyään niin sanottuna kung-fun alkulähteenä.Vaikka kung-fua alun perin harrastettiinkin temppeleissä sotilastarkoituksessa, on sen toiminta nykyaikana siirtynyt huomattavasti enemmän temppelien ulkopuolelle. Erilaisia tyylilajeja on myös kehittynyt todella monia ja Kiinassa pystyy harrastamaan todella laajasti erilaisia kung-fuja, jotka eroavat toisistaan tavalla tai toisella. Länsimaihin kung-fu taas tuli elokuvien myötä. Se usein tunnetaankin vanhoista hongkongilaisista elokuvista, joissa tunnetuimmaksi tuli näyttelijä Bruce Leen. Suomeen kung-fu taas levisi 1900-luvulla. Tällöin kung-fua ruvettiin harrastamaan myös Suomessa aktiivisesti. Se on kuitenkin edelleenkin huomattavasti pienempi laji suosioltaan, kuin monet muut aasialaiset taistelulajit.

Kung-fun eri tyylit

Kung-fun eri tyylit

Kuten aiemmassa tekstissä kävikin ilmi, niin kung-fussa on todella monia eri tyylejä. Osa eroaa toisistaan todella paljonkin, kun taas osa hieman vähemmän. Osa kung-fu -lajeista sisältää todella paljon akrobatiaa ja toiseen lajiin taas saatetaan ottaa aseet mukaan muutaman vuoden harjoittelun jälkeen. Kaikkein helpoimmassa kung-fussa liikkeet keskittyvät pääasiassa pelkkiin yksinkertaisiin käsiliikkeisiin, kun taas osassa lajeista taistelu tapahtuu erittäin monimutkaisilla liikesarjoilla. Tästä tuleekin kung-fun yleisilmaus, nimittäin kung-fu ei tarkoita mitään tiettyä lajia vaan montaa eri lajia, joissa harjoittelu tehdään samalla tavalla eli suurella työllä ja lopulta taidolla. Näitä erilaisia tyylejä onkin lukuisia ja jo pelkästään suomessa harjoitellaan 22 erilaista kung-fun lajia. Suurin osa kung-fu -lajeista on nimetty kiinan kielellä eläimiksi, jotka taas kertovat kung-fun laadusta.

Shaolin kung-fu

Tämä kung-fun muoto onkin se kaikkein vanhin ja alkuperäisin. Tätä lajia harrastettiin jo aikoinaan Shaolin temppelissä, josta se saikin alkunsa. Uskotaan, että se on jopa kaikkein vanhin olemassa oleva taistelulaji ja perinne, lajin historia nimittäin ylettyy jo 1500 vuoden päähän. Kyseisen kung-fun uskotaankin olevan maailman paras taistelulaji, koska se kehittää sen harjoittelijoita kaikkein parhaiten. Sen tarkoituksena ei ole nimittäin kehittää pelkästään taistelullista puolta, vaan myös harjoittelijoiden henkistä puolta, kuten kärsivällisyyttä. Se kehittää terveyttä, henkilökohtaista kehitystä, mieltä ja energian hallitsemista. Shaolin kung-fu kattaakin zen harjoittelun tunnusmerkit. Sen tekniikat ovat erittäin suoraviivaisia ja tehokkaita, jotka vaalivat tiettyjä arvoja. Kung-fu harjoittelija nimittäin arvostaa elämää, välttää väkivaltaa, itsekkyyttä ja pyrkii tekemään mahdollisimman rauhanomaisia päätöksiä, jotka hyödyntäisivät jokaista kanssakulkijaa. Nämä ovatkin kung-fun peruspiirteet, joihin sen harjoittelu perustuu.Shaolin kung-fun harjoitteleminen on kuitenkin hyvinkin vaativaa ja se vaatii todella suurta itsekuria ja itsensä arvostamista. Sen harjoittelu on kuitenkin yksi palkitsevimmista taistelulajeista, nimittäin tavoitteisiin päästyään se palkitsee harjoittelijansa erittäin hyvin. Harjoittelua pystyy tekemään kuka tahansa mies tai nainen ja missä iässä tahansa. Harjoittelu kuitenkin vain vaatii suurta päättäväisyyttä, perusterveyttä ja sitoutumista kymmeneen Shaolin lakiin. Näitä lakeja tulisi noudattaa jokapäiväisessä elämässä ja kaikki päätökset tehdä kyseisiä lakeja ajattelemalla. Lait perustuvat pääasiassa toisten ja itsensä kunnioittamiseen ja avoimuuteen. Kung-fun harjoitteleminen myös perustuu sitoutuvuuteen, joten lajin aloittamisessa pitäisi olla valmis sitoutumaan päivittäiseen harjoitteluun.